ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η GasanMamo Inclusive Travel Insurance σας προστατεύει από το κόστος που θα μπορούσε να προκύψει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Σας καλύπτει σε περιπτώσεις όπως: απώλεια ή ζημία στις αποσκευές, κλοπή χρημάτων, ακυρώσεις, ιατρικά έξοδα έκτακτης ανάγκης και προσωπική ευθύνη.

Ταξιδιωτική Ασφάλεια – Κρουαζιέρες

> Τι περιλαμβάνει

Ταξιδιωτική Ασφάλεια Basic & Plus

> Τι περιλαμβάνει
> Full Policy
Summary of BenefitsBasicAdvanceCruisesCruises Plus
Cancellation1000200015001500
Loss of Baggage7001200700700
Delayed Departure50/12hrs50/12hrs50/12hrs50/12hrs
Medical Expenses & Repatriation500008000050000150000
Personal Accident25000250002500025000
Loss of EmbarkationN/AN/A10001000
Rental Vehicle Insurance ExcessN/A250N/AN/A
Loss of PassportN/A100N/AN/A
Missed DepartureN/A150N/AN/A
BasicAdvanceCruisesCruises Plus
ZoneUp to
* Europe4 days10131113.5
* Europe8 days1418.51416.5
* Europe11 days1722.51416.5
* Europe15 days1722.51821
* Europe24 days21262225.5
* Europe31 days23302530.5
* Europeeach additional week911N/AN/A
** Worldwide4 days20.525.5N/AN/A
** Worldwide8 days2832.5N/AN/A
** Worldwide11 days3135.53438.5
** Worldwide15 days3135.53843.5
** Worldwide24 days3641.54551.5
** Worldwide31 days41485461.5
** Worldwideeach additional week1112N/AN/A

* Η ζώνη Ευρώπης περιλαμβάνει επίσης τις: Ρωσία, χώρες της δυτικής Ουράλ, μεσογειακές χώρες, Αζόρες, Κανάριες Νήσους και την Ισλανδία

** Η Παγκόσμια ζώνη περιλαμβάνει επίσης: ΗΠΑ και Καναδά

*** Για κάθε ασφαλιστήριο πρέπει να πληρωθεί επιπρόσθετο τέλος χαρτοσήμου: € 2,07