5απλοί βαθμοί ανταμοιβής & 5% έκπτωση στα πακέτα διακοπών

5πλοι βαθμοί ανταμοιβής σε όλους τους κατόχους καρτών Τράπεζας Κύπρου για την περίοδο 08/07-22/07/2020 και επιπλέον 5% Έκπτωση σε όλα τα ταξιδιωτικά πακέτα της Let’s Go Tours για Ελλάδα και Ελληνικά Νησιά για Ιούλιο και Άυγουστο.

Όροι & Προϋποθέσεις:

Η προσφορά 5x + 5% ισχύει για κρατήσεις που θα γίνουν από 08/07-22/07/2020 και δεν μπορεί να συνδιαστεί με οποιανδήποτε άλλη προσφορά.

Η Έκπτωση 5% ισχύει μόνο στα ταξιδιωτικά πακέτα για Ελλάδα και Ελληνικά Νησιά για αναχωρήσεις Ιουλίου και Άυγουστου, όπου διοργανωτής είναι η Let’s Go Tours.

Οι 5πλοί βαθμοί ανταμοιβής θα ισχύουν στο τελικό ποσό της πληρωμής μετά την αφαίρεση της  Έκπτωσης του 5% για τα ταξιδιωτικά πακέτα για Ελλάδα και Ελληνικά Νησιά.